Home

Portal za književnost i okoloknjiške stvari. Ovde se preporučuju i kritikuju knjige, stripovi, muzika, književni događaji i pojave u čitalaštvu, knjižarstvu, izdavaštvu i književništvu, ali i u kritici i nastavi književnosti. Proslavila ga je Novosadska razmena knjiga, kvartalni festival deljenja ljubavi prema knjigama. Najnoviji projekat urednice Prerazmišljavanja jeste Knjigorez, radionica za izradu unikatnih dnevnika i spomenara od knjiga suviše oštećenih da bi se mogle čitati. Ukoliko želite da učestvujete u radu portala, slobodno se javite mejlom — odgovaramo na svaku poruku.