beleške sa margine · fantastika · hofman · http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post · misli povodom

Hofman – Princeza Brambila

U, baš dobra.
Verujte, to je samo zla demonska čarolija koja sve smućuje i ludo prepliće!

Malo kome se ova priča svidela. Kažu da je previše zapletena, da su slojevi neuredno nabacani, da nema nikakvu radnju i da se ne da rastumačiti. Ja sve ovo smatram pozitivnim.

Divno je prezapletena, umršena do granice razmrsivosti; tokovi 5 radnji su tako iseckani pa izmešani da od radnje ništa i nije ostalo. Šta je tu loše?
U početku su i meni smetale brojne retardacije i regresije, jer sam žurila da stignem do kraja, nadajući se da će mi on odgonetnuti čitavo delo. Nije, naravno. Odgonetnuo je fabulu, ali, kako ona zapravo i ne postoji, ta odgonetka mi ništa nije značila.
Misao uništava gledanje!
Svidelo mi se Hofmanovo ironizovanje stvarne stvarnosti njenim prevođenjem u umetničku stvarnost (oslobađanje zbilje od zbilje). Svidele su mi se aluzije na večitu spiralu političkih dešavanja (svaki vazal mora biti spreman da doprinese godišnje izvesnu količinu dosetki glavnom skladištusvake šale u kraljevini, odakle će se, kad nastane nestašica hrane i pića, hraniti sirotinja), kritike sentimentalizma i opaske na račun savremenog društva. Svideli su mi se portreti glumaca i opšti portret svetine na
karnevalu. Zaljubila sam se u apsurdnost glavnogjunaka razlomljenog na bar još tri druga Ja, koji, uprkos vrtoglavici, neumorno pokušava da prodre u suštinu svog problema u nadi da je tamo i rešenje (kao što sam i ja prosecala kroz redove do poslednje strane).
Jer se kosi sa svakim dostojanstvom, pa čak i ljudskim razumom,sa svakom mučno stečenom mudrošću, da se stvari, a naročito sopstveno Ja, vide obrnuto.
Ne umem da na razumljiviji način prokomentarišem ovo delo, jer mi se čini da nije ni zamišljeno za rastumačenje, iako jeste za pokušavanje tumačenja.
Zadovoljstvo juri zadovoljstvo i ne može da ga uhvati, ali i u tome je opet zadovoljstvo.
Najbolje prikazan lik: Čeljonati
Omiljeni lik: Điljo, logično. Siromašak…
Uz čitanje slušati: Heaven Shall Burn. Ukapa se, ne znam kako.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s