beleške sa margine · fantastika · glava šećera · glišić · http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post · humor · izabrane priče · misli povodom · mitologizacija problema savremenog društva - korupcija · posle devedeset godina · proza · realizam

Milovan Glišić – Izabrane priče

Puna mehana seljaka. Zbijaju šalu, zadirkuju jedan drugoga, pričaju gde je koji što nagrabusio i smeju se.
Ova zbirka je korpa u krojačkoj radionici – puna najrazličitijih krpa i traka iz života srpskog sela. Neke su, poput “Roge”, šarene i tople, neke, kao “Glava šećera”, večito nove i grube, a neke meke i prijatne na dodir uprkos pohabanosti, poput priče “Posle devedeset godina”.
Širok spektar karaktera i vedri kolaži narodnih običaja upotpunjuju duhovitu kritiku sistema i pojedinca kao njegovog činioca, dok način pripovedanja podseća na prisne i poverljive razgovore oko vatre.
Nezgrapna fantastika “priprostih” seljačkih priča prepliće se sa tanjim i prefinjenijim nitima “učene” satire, pa tako korakandža, ili crno dete, vičući Naša glava! Naša glava! korupciju definiše kao prokletstvo društva (ili kao novog, savremenog demona iz vodenice?). Ukletaglava šećera na kraju odlazi u vodu, odakle je, kao sredstvo nečistih sila, i došla. Za razliku od priče “Posle devedeset godina”, u kojoj čovek trijumfuje nad mitskim, “Glava šećera” donosi nelagodnost početka borbe i rađanja novih mitova. Seljacima ostaje samo nada u pravdu onostranog, po kojoj ko uzimlje interez i ko krivo meri, ne može ni da istrune kao ostali ljudi

 

Advertisements

2 thoughts on “Milovan Glišić – Izabrane priče

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s