Misli povodom

Branko V. Radičević – Pesme o majci

Iako sam sve stihove srcem doživela, nisam prepoznala svoju majku u njima. Možda jer nisam sin. Ali verujem da je zbirka ganula svako zahvalno dete, bez obzira na pol.
Ima jedan čas kad mati tvoja
nemoćna stoji u kutu.
Ona je za tobom svoje ruke poslala.
Stoji mati.
A ruke su joj na putu.
Svako zahvalno dete je pesnik, i svako vidi da majka ne pleše, već hekla svilu šumama za zavese. Pesmama dopire do svakog deteta,
i nema nigde dece same.
Moja je majka i tvoja mati.
Samo na jedno njeno rame
mogu sve glave dečje stati.
I prozni zapisi se, kao i priče u stihu, melodično tope i prelivaju po stranama. Kao da je sve jedna pesma, jedinstven izraz ljubavi deteta. Kao da je ovo jedan dnevnik o ušuškanosti, nezavršen jer se i ne može završiti.
Volela bih da zaslužim odanost u stihovima.
Volela bih da me moj sin prepozna u ovoj knjizi.

 

Književna kritičarka i aktivistkinja, osnivačica Novosadske razmene knjiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *