Misli povodom

Neil Gaiman – American Gods

Ne mogu da napišem “pravu” recenziju. Nemam knjizi ni šta da oduzmem ni šta da dodam. Dobra je.
Dobra je, ali nije dobra. Otvara pitanja i samo priklanja vrata za njima, ne zatvara ih i ne dopušta da to čitalac uradi. Previše pitanja, previše nezatvorenih vrata, previše promaje za jednu priču ima u njoj.
Kad veruješ, bog nastaje i hrani se i vezan je za tebe i tvoj um.
    1. Da li sam do sada već stvorila bogove?
    2. Da li je mojim bogovima dovoljna samo moja žrtva?
    3. Zašto ne verujem da jeste?
Najbolje prikazan lik: Wednesday
Omiljeni lik: Mr. Nancy
Uz čitanje slušati: Megadeth i Flatfoot 56, naizmenično, od poglavlja do poglavlja.

***Preporuka: Nijedan prevod ne može da prenese ukus originala ove knjige. Čitajte je na engleskom.

Književna kritičarka i aktivistkinja, osnivačica Novosadske razmene knjiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *