• Misli povodom,  prerazmišljavanje

    Twilight i elitizam

    Gledam ovaj mlad a već elitizmom zaražen narod i upinjem se da nađem način da učenicima objasnim da nije ključ u štivu nego u umeću čitanja. Kažu da je Dž. K. Rouling rekla da su knjige koje čitamo ogledala, i da budala ne može u njima naći genijalnost.   Red je sad prepešačiti to minsko polje (ne izvinjavam se zbog klišea) i definisati rečenu budalu. To je klimoglavac na „Misli velikih ljudi” i šerovatelj Andrićevih citata. To je čitalac koji pre svega voli klasike. Koji ima jasnu predstavu o tome pored koje police u Vulkanu vredi biti instagramovan a na kojoj se nalaze isključivo gilti pležr naslovi. Koji bez dvoumljenja zna šta mu je gilti pležr i da treba da…