misli povodom · priprema ispita

Druga knjiga Seoba po datumima

Ovde možete pratiti tok radnje Druge knjige Seoba od prvog do poslednjeg pomenutog datuma, hronološki.
Zanimljivi/ ilustrativni citati iz dela, snovi Pavla Isakoviča, kao i moje beleške tokom čitanja, čekaju vas u drugom tekstu.

37814031_2110337035851306_4971014819340615680_nKalendari u romanu Druga knjiga Seoba nisu usaglašeni, tako da junaci koriste jedan ili drugi, stari ili novi, što dovodi do toga da i datumiranje samo po sebi razara pretpostavljenu istoričnost pobrojanih događaja. Ja ću ih ovde navoditi kako u knjizi stoje, ‘gole’ i zamagljene ili sa jasnijim odrednicama (poput verskih praznika), gde ih ima.

1715. (na Mikoljdan) — rodio se Pavle Isakovič

Priča počinje u proleće 1752.

maj 1752. (dan Pahomija Velikoga) — Pavle Isakovič kreće iz Mahale (tada selo pored, danas deo Temišvara) prema Beču (prvo u Budim, pa Gran, Rab, Vizelburg, Švehat, konačno Beč), pošto je pobegao stražarima koji su imali da ga sprovedu u zatvor

jun 1752 — u Švehatu biva uhapšen Pavlov saputnik Božič (kom se pridružio u Budimu), koji da bi sebi olakšao prokazuje Pavla kao ‘sumnjivog’

1. avgust 1752 — po nalogu Kajzerlinga, Pavle ulazi u lazaret da propita crnogorske izbeglice o Rusiji, sreće ženu „sa trepavicama boje pepela” po imenu Joka Stana Drekova

avgust 1752 — Pavle zadržan kod Temišvara zbog papira

28. avgust 1752 — Pavlova poslednja austrijska audijencija: kod Engelshofena u Temišvaru

1. septembar 1752 — Pavle kreće iz Temišvara u Osek, u Generalkomandu

8. septembar 1752. (ovde su kalendari već dobrano izmešani, tako da je to verovatno 21. septembar) — Pavle kreće iz Beča u Rusiju

10. septembar 1752 — Pavle stiže u Grac, gde odseda kod gvožđara Klajnštetera

13. septembar 1752 — Pavle odlazi iz Graca za Leben

17. septembar 1752 — Pavle stiže u Beč

19. septembar 1752 — Beč -> Budim

kraj septembra 1752 — Pavle stiže u Tokaj

28. septembar 1752 — prijem kod Višnjevskog u Tokaju

5. oktobar 1752 — Đurđe Isakovič stiže u Tokaj, sa Anom. Pavle ima novu uzrečicu: „Bilo pa prošlo”

8. oktobar 1752 — Petar Isakovič stiže u Tokaj sa trudnom Varvarom. Donosi vesti da se Đinđa, žena koju je Trifun Isakovič u Mahali primorao na seks u zamenu za život njenog muža, koji je već bio mrtav, udavila u Begeju.

10. oktobar 1752 — Đurđe i Ana prvi kreću u Karpate, da po dogovoru sačekaju Varvaru i Petra u Jaroslau.

14. oktobar 1752 — Petar i Varvara kreću prema Rusiji

jesen 1752 — poslednji krak Seobe prolazi kroz Tokaj, „kao što srpski svatovi, i srpski pogrebi, idu”

19. oktobar 1752 — Trifun Isakovič sa svojim siromašnim transportom prolazi kroz Tokaj, puca u Pavla jer ga smatra odgovornim za Đinđino samoubistvo

22. oktobar 1752 — Pavle kreće iz Tokaja prema Rusiji

27. oktobar 1752 — Pavle stiže u selo na prevoju Duklje, prenoćište nalazi „u nekoj rusinskoj kući”, gde uči kako se obrađuje drvo

9. novembar 1752 (dan pre porodične slave Isakoviča, Svetog Mrate) — Pavle kreće u Jaroslau

17. novembar 1752 — Petar Vujič i njegov transport stižu u Kijev

20. novembar 1752 — Horvat, Ševič i Preradovič dobili generalske činove u Rusiji

19. decembar 1752 — Pavle stiže u Brodi

20. decembar 1752 — Pavle stiže u Kremenec

decembar 1752 — Đurđe, Petar i Pavle Isakovič stigli su u Kijev, o Trifunu nema vesti

početak januara 1753 — stiže nalog da se Isakoviči ispitaju o službi i činovima u austrijskoj vojsci

do kraja januara 1753 — Đurđe kumuje tri puta: sinovima Vitkoviča, Ševiča i Preradoviča

kraj februara 1753 — Isakovičima je naređeno da posećuju ruske oficire, kako bi se integrisali u društvo

8. mart 1753 — Isakovičima su dodeljeni niži činovi od onih koji su im bili obećani: Đurđe postaje kapetan, Petar lajtnat, Pavle kapetan. Jedino Trifun postaje major, kao nagradu za neplanirano vođenje napada na Turke kad je bio zalutao u putu prema Kijevu

početak marta 1753 — naseljavanje izbeglica u Rusiji

subota pred Uskrs 1753 — Pavlu se priviđa pokojna supruga Katinka koja mu govori da im je dete rođeno mrtvo

nedelja pred Uskrs 1753 — Ana se porađa; Pavle ima audijenciju kod Kostjurina (scena sa kobilom Lisom)

Dan 42 mučenika u Amoreji (maj 1753) — Petar na paradi pada s konja, teško povređuje kičmu

28. mart 1753 — poplava (izliva se Dnjepar)

proleće 1753 — Petar prohodao

15. maj 1753 — Đurđe i Ana se sele u Mirgorod

maj/jun 1753 — Varvara rađa slabašno dete kojem raste samo glava

početak juna 1753 (dan Timoteja Bruskog) — stiže vest o smrti Varvarinog oca

početak jula 1753 — Varvarino i Petrovo dete je i dalje slabo, ima grčeve i vidno je deformisano: liči na „oderanog zeca”

4. avgust 1753 — Varvara i Petar kreću za Mirgorod. Ovaj podatak stoji u čitulji „u kojoj je Varvara docnije zapisivala svoju živu i umrlu decu”

12. avgust 1753 — Trifun se po naređenju seli u Mirgorod

26. avgust 1753 — Pavle sanja Katinku koja mu kaže da je Varvarino dete umrlo

27. avgust 1753 — stiže vest iz Mirgoroda da je Varvarino dete umrlo

30. avgust 1753 — Kostjurin vodi ceo garnizon u crkvu

7. septembar 1753 — Pavle prisustvuje manevrima u okolini Kijeva i Mirgoroda

septembar 1753 — Pavle naručuje da mu se sagradi kuća „kao golubarnik, od lipovog drveta” u Bahmutu

20. septembar 1753 — Pavle postavljen za instruktora polukompanije grenadira u Kijevu

početak oktobra 1753 — Pavle na kartanju saznaje da se Evdokija Božič ugojila toliko da više ne napušta kuću, i da je Femka opet ostavila muža, jer ju je tukao zbog prethodnog odlaska

20. oktobar 1753 — Julijana, jedna od 4 žene Višnjevskog, kaže Pavlu da će carica doći u Kijev

6. novembar 1753 — Pavle je uhapšen jer je pričao da je video caricu u Kijevu

7. novembar 1753 — saslušanje Pavlovo povodom te klevete

13. novembar 1753 — puštanje Pavla na slobodu i hapšenje prevaranata koji su tu audijenciju iscenirali da bi njemu napakostili

17. novembar 1753 — Pavle se seli u Bahmut

18. novembar 1753 — Joka Stana Drekova stiže u Kijev, tako da se Pavle i ona mimoilaze

od kraja 1753. godine nema više sigurnih podataka o Pavlu Isakoviču

maj 1754 — umire vladika Vasilije

leto 1754 — Anina deca stižu sa dedom u Kijev

3. septembar 1754 — u jednom pismu stoji da je Evdokija Božič otišla u Kijev

pretpostavlja se da je Pavle Isakovič učestvovao u ratu 1754—1764

„Čak i da je Isakovič umro, teško da bi mi to, lako, danas, znali.”

septembar 1760 — u pohodu na Berlin Trifun postaje pukovnik, Đurđe ostaje bez noge do kolena, Petar zarobljava neprijateljske oficire; o Pavlu se ne zna ništa

1764 — Garsuli ubijen na putu za Krf

1771 — po drugom izvoru, Varvarin otac je još živ; umire Isak Isakovič, iz čijih spisa znamo priču o Pavlu

1774 — kraj „Turskog rata”

1789 — osvojen Beograd

1791 — Austrijanci napuštaju Beograd

Priča nije strogo kalendarski omeđena poput one iz Seoba. Ko je čitao Roman o Londonu, može se osmehnuti mogućem razlogu.


Nadam se da vam je ovaj pregled datuma i sa njima vezanih događaja pomogao u pripremi ispita. Meni jeste. 🙂
Advertisements

One thought on “Druga knjiga Seoba po datumima

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s