seobe druga knjiga seoba
Misli povodom,  Priprema ispita

Druga knjiga Seoba – po datumima (priprema ispita)

Ovde možete pratiti tok radnje Druge knjige Seoba od prvog do poslednjeg pomenutog datuma, hronološki.
Zanimljivi/ ilustrativni citati iz dela, snovi Pavla Isakoviča, kao i moje beleške tokom čitanja, čekaju vas u drugom tekstu.

37814031_2110337035851306_4971014819340615680_n

Kalendari u romanu Druga knjiga Seoba nisu usaglašeni, tako da junaci koriste jedan ili drugi, stari ili novi, što dovodi do toga da i datumiranje samo po sebi razara pretpostavljenu istoričnost pobrojanih događaja. Ja ću ih ovde navoditi kako u knjizi stoje, ‘gole’ i zamagljene ili sa jasnijim odrednicama (poput verskih praznika), gde ih ima.
1715. (na Mikoljdan) — rodio se Pavle Isakovič

Priča počinje u proleće 1752.

maj 1752. (dan Pahomija Velikoga) — Pavle Isakovič kreće iz Mahale (tada selo pored, danas deo Temišvara) prema Beču (prvo u Budim, pa Gran, Rab, Vizelburg, Švehat, konačno Beč), pošto je pobegao stražarima koji su imali da ga sprovedu u zatvor
jun 1752 — u Švehatu biva uhapšen Pavlov saputnik Božič (kom se pridružio u Budimu), koji da bi sebi olakšao prokazuje Pavla kao ‘sumnjivog’
1. avgust 1752 — po nalogu Kajzerlinga, Pavle ulazi u lazaret da propita crnogorske izbeglice o Rusiji, sreće ženu „sa trepavicama boje pepela” po imenu Joka Stana Drekova
avgust 1752 — Pavle zadržan kod Temišvara zbog papira
28. avgust 1752 — Pavlova poslednja austrijska audijencija: kod Engelshofena u Temišvaru
1. septembar 1752 — Pavle kreće iz Temišvara u Osek, u Generalkomandu
8. septembar 1752. (ovde su kalendari već dobrano izmešani, tako da je to verovatno 21. septembar) — Pavle kreće iz Beča u Rusiju
10. septembar 1752 — Pavle stiže u Grac, gde odseda kod gvožđara Klajnštetera
13. septembar 1752 — Pavle odlazi iz Graca za Leben
17. septembar 1752 — Pavle stiže u Beč
19. septembar 1752 — Beč -> Budim
kraj septembra 1752 — Pavle stiže u Tokaj
28. septembar 1752 — prijem kod Višnjevskog u Tokaju
5. oktobar 1752 — Đurđe Isakovič stiže u Tokaj, sa Anom. Pavle ima novu uzrečicu: „Bilo pa prošlo”
8. oktobar 1752 — Petar Isakovič stiže u Tokaj sa trudnom Varvarom. Donosi vesti da se Đinđa, žena koju je Trifun Isakovič u Mahali primorao na seks u zamenu za život njenog muža, koji je već bio mrtav, udavila u Begeju.
10. oktobar 1752 — Đurđe i Ana prvi kreću u Karpate, da po dogovoru sačekaju Varvaru i Petra u Jaroslau.
14. oktobar 1752 — Petar i Varvara kreću prema Rusiji
jesen 1752 — poslednji krak Seobe prolazi kroz Tokaj, „kao što srpski svatovi, i srpski pogrebi, idu”
19. oktobar 1752 — Trifun Isakovič sa svojim siromašnim transportom prolazi kroz Tokaj, puca u Pavla jer ga smatra odgovornim za Đinđino samoubistvo
22. oktobar 1752 — Pavle kreće iz Tokaja prema Rusiji
27. oktobar 1752 — Pavle stiže u selo na prevoju Duklje, prenoćište nalazi „u nekoj rusinskoj kući”, gde uči kako se obrađuje drvo
9. novembar 1752 (dan pre porodične slave Isakoviča, Svetog Mrate) — Pavle kreće u Jaroslau
17. novembar 1752 — Petar Vujič i njegov transport stižu u Kijev
20. novembar 1752 — Horvat, Ševič i Preradovič dobili generalske činove u Rusiji
19. decembar 1752 — Pavle stiže u Brodi
20. decembar 1752 — Pavle stiže u Kremenec
decembar 1752 — Đurđe, Petar i Pavle Isakovič stigli su u Kijev, o Trifunu nema vesti
početak januara 1753 — stiže nalog da se Isakoviči ispitaju o službi i činovima u austrijskoj vojsci
do kraja januara 1753 — Đurđe kumuje tri puta: sinovima Vitkoviča, Ševiča i Preradoviča
kraj februara 1753 — Isakovičima je naređeno da posećuju ruske oficire, kako bi se integrisali u društvo
8. mart 1753 — Isakovičima su dodeljeni niži činovi od onih koji su im bili obećani: Đurđe postaje kapetan, Petar lajtnat, Pavle kapetan. Jedino Trifun postaje major, kao nagradu za neplanirano vođenje napada na Turke kad je bio zalutao u putu prema Kijevu
početak marta 1753 — naseljavanje izbeglica u Rusiji
subota pred Uskrs 1753 — Pavlu se priviđa pokojna supruga Katinka koja mu govori da im je dete rođeno mrtvo
nedelja pred Uskrs 1753 — Ana se porađa; Pavle ima audijenciju kod Kostjurina (scena sa kobilom Lisom)
Dan 42 mučenika u Amoreji (maj 1753) — Petar na paradi pada s konja, teško povređuje kičmu
28. mart 1753 — poplava (izliva se Dnjepar)
proleće 1753 — Petar prohodao
15. maj 1753 — Đurđe i Ana se sele u Mirgorod
maj/jun 1753 — Varvara rađa slabašno dete kojem raste samo glava
početak juna 1753 (dan Timoteja Bruskog) — stiže vest o smrti Varvarinog oca
početak jula 1753 — Varvarino i Petrovo dete je i dalje slabo, ima grčeve i vidno je deformisano: liči na „oderanog zeca”
4. avgust 1753 — Varvara i Petar kreću za Mirgorod. Ovaj podatak stoji u čitulji „u kojoj je Varvara docnije zapisivala svoju živu i umrlu decu”
12. avgust 1753 — Trifun se po naređenju seli u Mirgorod
26. avgust 1753 — Pavle sanja Katinku koja mu kaže da je Varvarino dete umrlo
27. avgust 1753 — stiže vest iz Mirgoroda da je Varvarino dete umrlo
30. avgust 1753 — Kostjurin vodi ceo garnizon u crkvu
7. septembar 1753 — Pavle prisustvuje manevrima u okolini Kijeva i Mirgoroda
septembar 1753 — Pavle naručuje da mu se sagradi kuća „kao golubarnik, od lipovog drveta” u Bahmutu
20. septembar 1753 — Pavle postavljen za instruktora polukompanije grenadira u Kijevu
početak oktobra 1753 — Pavle na kartanju saznaje da se Evdokija Božič ugojila toliko da više ne napušta kuću, i da je Femka opet ostavila muža, jer ju je tukao zbog prethodnog odlaska
20. oktobar 1753 — Julijana, jedna od 4 žene Višnjevskog, kaže Pavlu da će carica doći u Kijev
6. novembar 1753 — Pavle je uhapšen jer je pričao da je video caricu u Kijevu
7. novembar 1753 — saslušanje Pavlovo povodom te klevete
13. novembar 1753 — puštanje Pavla na slobodu i hapšenje prevaranata koji su tu audijenciju iscenirali da bi njemu napakostili
17. novembar 1753 — Pavle se seli u Bahmut
18. novembar 1753 — Joka Stana Drekova stiže u Kijev, tako da se Pavle i ona mimoilaze

od kraja 1753. godine nema više sigurnih podataka o Pavlu Isakoviču

maj 1754 — umire vladika Vasilije
leto 1754 — Anina deca stižu sa dedom u Kijev
3. septembar 1754 — u jednom pismu stoji da je Evdokija Božič otišla u Kijev

pretpostavlja se da je Pavle Isakovič učestvovao u ratu 1754—1764

„Čak i da je Isakovič umro, teško da bi mi to, lako, danas, znali.” 

septembar 1760 — u pohodu na Berlin Trifun postaje pukovnik, Đurđe ostaje bez noge do kolena, Petar zarobljava neprijateljske oficire; o Pavlu se ne zna ništa
1764 — Garsuli ubijen na putu za Krf
1771 — po drugom izvoru, Varvarin otac je još živ; umire Isak Isakovič, iz čijih spisa znamo priču o Pavlu
1774 — kraj „Turskog rata”
1789 — osvojen Beograd
1791 — Austrijanci napuštaju Beograd

Priča nije strogo kalendarski omeđena poput one iz Seoba. Ko je čitao Roman o Londonu, može se osmehnuti mogućem razlogu.


Nadam se da vam je ovaj pregled datuma i sa njima vezanih događaja pomogao u pripremi ispita. Meni jeste. 🙂

Književna kritičarka i aktivistkinja, osnivačica Novosadske razmene knjiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *