autoironija · beleške sa margine · domaći autori · humor · intertekstualnost · kritika · misli povodom · patrijarhat u književnosti · proza · recenzija · sremac

Stevan Sremac – Ivkova slava

„Ivkova slava“ lako može biti knjiga čije čitanje sam najduže odlagala. Naravno da sam jedini krivac za to ja sama, ali, ako bih smela da svalim na drugoga, okrivila bih film. Naime, film „Ivkova slava“ propušta da nas upozna sa životom četvorice prijatelja (Ivka, Kurjaka, Smuka i Kalče) pre tog nesrećnog Đurđevdana, tako da, lako… Continue reading Stevan Sremac – Ivkova slava

Advertisements
autoironija · autorefleksivno · beleške sa margine · humor · intertekstualnost · lektira · magbet · misli povodom · pop ćira i pop spira · proza · roman · roman bez junaka · satira · sremac · stil epohe · tekeri · vašar taštine · vuk karadžić · šekspir

Stevan Sremac – Pop Ćira i pop Spira

Čitajući ovaj roman drugi put, deset i malo još godina kasnije, čini mi se da sam uživala više nego pri prvom, osnovnoškolskom čitanju. U osnovnoj školi imamo istraživačke zadatke koji bi trebalo da nas provedu kroz delo, redom, onim putem kojim nastavnik najradije prolazi. Deset i malo još godina posle osnovne škole, ako sami nismo… Continue reading Stevan Sremac – Pop Ćira i pop Spira

beleške sa margine · bidermajer · http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post · humor · jakov ignjatović · misli povodom · roman · večiti mladoženja

Jakov Ignjatović – Večiti mladoženja

Svet se menja, ali Šamika u ženidbi ne. Ignjatovićev humor je dobroćudan. On svoje junake oblači u rečenice tako da se ni najneznatniji ne mogu postideti. Čak i malograđanštinu sadržanu u satu koji se tek onda navija kada će gosti doći opisuje roditeljski blago. Portret glavnog junaka je zanimljiviji od ostalih, jer postavlja granicu između "salonskog" i… Continue reading Jakov Ignjatović – Večiti mladoženja

bajka · beleške sa margine · http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post · humor · legenda · misli povodom · mitologija · odabrane narodne pripovetke · svijetu se ne može ugoditi · tamni vilajet · vuk karadžić · zbirka

Odabrane narodne pripovetke

S vragom zlo, a bez njeg' devet puta gore. S "Tamnim vilajetom" na početku i "Svijetu se ne može ugoditi" na kraju, ova zbirka daje odlično zaokruženu sliku razvojnog puta narodne priče. Od priča o postanku kosmosa ukorenjenih u ranoj slovenskoj mitologiji, preko svetosavskih do legendi o Ćosu, čitalac dobija ne samo uvid u običaje… Continue reading Odabrane narodne pripovetke

beleške sa margine · fantastika · glava šećera · glišić · http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post · humor · izabrane priče · misli povodom · mitologizacija problema savremenog društva - korupcija · posle devedeset godina · proza · realizam

Milovan Glišić – Izabrane priče

Puna mehana seljaka. Zbijaju šalu, zadirkuju jedan drugoga, pričaju gde je koji što nagrabusio i smeju se. Ova zbirka je korpa u krojačkoj radionici - puna najrazličitijih krpa i traka iz života srpskog sela. Neke su, poput "Roge", šarene i tople, neke, kao "Glava šećera", večito nove i grube, a neke meke i prijatne na… Continue reading Milovan Glišić – Izabrane priče