andrić · beleške sa margine · deca · domaći autori · knjiga · kula · lektira · mila i prelac · na obali · nobelova nagrada · panorama · pripovetke · prozor · u zavadi sa svetom · za decu

Ivo Andrić – Deca (i druge pripovetke)

Uvek oklevam pre načinjanja njegovih priča. Odbijaju me nečim što ne mogu da definišem. Kao da između mene i naslova na koricama postoji davnašnje neprijateljstvo. Dugo sam smatrala da ga prosto ne volim – da je problem u mojoj nedoraslosti zadatku čitanja Andrića. Sad bar znam da mom oklevanju uzrok nije to, iako pravom uzroku… Continue reading Ivo Andrić – Deca (i druge pripovetke)

Advertisements
edipov kompleks · laza lazarević · matrijarhat u književnosti · misli povodom · modernizam · patrijarhat u književnosti · prerazmišljavanje · pripovetke · proza · realizam · verter · vetar · švabica

Prerazmišljavanje #4 (Lazarevićevi muškarčići)

U recenziji Zamjatinovog romana „Mi“ uporedila sam glavnog junaka sa junacima pripovedaka Laze Lazarevića, nazvavši ih jednim imenom „Lazarevićevi muškarčići“. Prozvana od strane ljubitelja dela našeg velikog realiste, osećam se dužnom da svoju tvrdnju obrazložim. Lazarević o jednom od njih sam kaže da se bavio samim sobom možda više nego što bi trebalo i kroz odraslije i stabilnije likove izražava objektivan zaljučak: Vi… Continue reading Prerazmišljavanje #4 (Lazarevićevi muškarčići)