autoironija · autorefleksivno · beleške sa margine · humor · intertekstualnost · lektira · magbet · misli povodom · pop ćira i pop spira · proza · roman · roman bez junaka · satira · sremac · stil epohe · tekeri · vašar taštine · vuk karadžić · šekspir

Stevan Sremac – Pop Ćira i pop Spira

Čitajući ovaj roman drugi put, deset i malo još godina kasnije, čini mi se da sam uživala više nego pri prvom, osnovnoškolskom čitanju. U osnovnoj školi imamo istraživačke zadatke koji bi trebalo da nas provedu kroz delo, redom, onim putem kojim nastavnik najradije prolazi. Deset i malo još godina posle osnovne škole, ako sami nismo… Continue reading Stevan Sremac – Pop Ćira i pop Spira

Advertisements
beleške sa margine · misli povodom · roman · roman bez junaka · tekeri · vašar taštine

Vilijem Tekeri – Vašar taštine

ROMAN BEZ JUNAKA Podnaslov jednog od mojih omiljenih romana objašnjava sve događaje u njemu opisane. Ova priča ima likove, ne junake. Svaki od njih ima dominantnu manu i vrlinu koja joj parira. Neretko su obe sadržane u jednoj osobini. Emilija Sedli je blaga. Rebeka Šarp je snalažljiva. Major Dobin je nesebičan i pošten. Roden Kroli… Continue reading Vilijem Tekeri – Vašar taštine