• Misli povodom,  prerazmišljavanje

    Zašto volimo stereotipe u književnosti za mlade?

    Ako se prvi pogled Junakinje na Simpatiju ne dogodi preko pune učionice/ menze prvog dana u novoj školi, autora brišu iz književnosti za mlade, a u nekim zemljama oće i da uhapse. Književnost za mlade, iliti YA, češće se u književnom razgovoru dovodi u vezu sa stereotipima nego sa pozitivnim uticajem na čitaoce, i to je sasvim razumljivo. Jer, bilo da je reč o fantastici, distopiji, smrtno bolesnim ili neprilagođenim tinejdžerima, čitalac se od prvih naznaka zapleta gnezdi između već viđenih karaktera i predvidive fabule. Obično je junak nejasnog ali u nagoveštaju važnog porekla. Obično je junakinja namerena da promeni svoju naizgled izvesnu sudbinu. Obično i junak i junakinja budu srećnom…