• beleške sa margine,  Misli povodom

    Razgovor kao Andrićev most / Leva ruka tame Ursule Legvin

    Predanja o prorocima predstavljaju opšte mesto u celoj porodici Čoveka. Bogovi govore, duhovi govore, računari govore. Proročanska dvosmislenost ili statistička verovatnoća pružaju odstupnicu, a protivurečja odagnava vera.” „Leva ruka tame” Ursule Legvin nije alegorično-satirično delo koje bi u priči o svetovima odrazilo naš svet i naše društvo, već prava fantastika. Pokazuje jedan od mogućih svetova i njegovu moguću interakciju sa našim, tj. jednom od mogućih budućih verzija našeg. U zavisnosti od toga kako je čitalac senzibilisan i koliko je egocentričan (/geocentričan), toliko će učitati/ naučiti o našoj civilizaciji, jer priča o planeti Geten, kojoj su međuzvezdani istraživači nadenuli nadimak Zima, naizmenično kazivana glasom narodnih (‘ognjišnih’) predanja, jednog domoroca, i jednog posetioca, budi…