• beleške sa margine,  Misli povodom

    Sokolar – Vladimir Lazović

    — Iako se u mom i tvom svemiru različito shvata kompleksan broj, čini se da je brzina svetlosti i vaš nerešiv problem? — Brzina svetlosti? Govorim o uzroku, ne o posledicama. Ja mislim na brzinu prostiranja mraka! „Problem”, 1979. Čitanje „Sokolara” nije izazov, ali jeste (još kakav!) poduhvat. Razvrstanost u podžanrove (alternativna istorija, mač i magija, kiberpank i futurofantastika, moderne bajke i mitovi) olakšava čitanje i probiranje odgovarajuće sorte fantastike, ali znatno otežava kritičarenje opusa kao celine, jer priče nisu poređane hronološki. S treće strane, namerna antilinearnost u kompoziciji zbirke (osim što odražava mnogostrukost puteva koje Lazović istražuje mnogovremeno) podvlači nameru priređivača: „Sokolar” nije tu da isprati književni razvoj Vladimira Lazovića, već da objedini njegov…