• Misli povodom,  prerazmišljavanje

    Prerazmišljavanje: Zle veverice

      Davno, još dok sintagma ‘ženski časopis’ nije parala uši, dok se verovalo da fakultet donosi više koristi nego štete, dok se slušao isključivo treš metal i pilo pivo u parku/ kod Joakima, pisala sam za jedan združeni blog. Zvao se Evil Squirrels Inc. i bio je prvo internet ćoše kojem sam se odvažila poslati „primite me” mejl. Tu smo se igrali pesnika i kolumnista i poigravali žanrovima, neki od nas prvi put. Pisali smo se u svačemu i čitali, toliko iskreno i pažljivo da smo se prepoznavali i kad bismo se slučajno sreli u ne-digitalnom. O, da. Jednom sam šetala Beogradom, koji ne poznajem i ne umem da zavolim, noću, i u grupi malih metalika…